Formulario de búsqueda

Ferran Pina García
4t tinent d'alcalde i regidor

4t tinent d'alcalde i regidor de Comunicació, Modernització, Transparència i Patrimoni Històric per PSPV-PSOE

Delegacions:
- Funcionament i gestió de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OAC): Atenció dels suggeriments, queixes i reclamacions dels ciutadans sobre el funcionament dels servicis municipals; trasllat de les mateixes al departament i òrgan legalment competent per raó de la matèria; la gestió i resolució dels expedients que s'incoen a partir de les distintes sol·licituds presentades correspondrà a l'òrgan legalment competent per raó de la matèria. Control i gestió del personal adscrit a l'OAC.
- Participació i informació ciutadana.
- Gestionar els mitjans i recursos per a dur a terme el compliment de les obligacions en l'àmbit de les lleis de transparència.
- Promoció econòmica, ocupació i desenvolupament local. Programes de formació, escoles taller, tallers d'ocupació…
- Agència de Desenvolupament Local (ADL), i Agència d'intermediació Laboral.
- Comerç i hostaleria. Organització de la fira agroalimentària “A mos redó".
- Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.
- Consum. Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC).
- Turisme: Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local. Fires turístiques.
- Telecomunicacions, informàtica, modernització de l'Administració Local i Administració electrònica. Gestió de la pàgina web.
- Edificis i instal·lacions d'El Prat, exclosos els esportius.
- Servici municipal d'Estadística.
- Gestió de l'edifici Multiusos.
- Coordinació dels usos en edificis municipals
- Protecció i gestió del Patrimoni històric. Museus.

 

 

Regidor de Comunicació, Modernització, Transparència i Patrimoni Històric

 

Site developed with Drupal