Formulario de búsqueda

Isabel Aigües Vicente
Regidora de Patrimoni

Regidora de Patrimoni per PSPV-PSOE

- Gestió, adquisició, alienació i utilització de béns municipals (patrimonials i demanials), a excepció de la gestió de l'edifici multiusos i sense perjuí de les competències que en esta matèria tinga assignades la Junta de Govern.
- Gestió de l'inventari municipal de béns.

 

Regidora de Patrimoni

 

Site developed with Drupal