Formulario de búsqueda

Convocatòria per a la selecció del professorat del curs de Formació Professional Ocupacional

12/12/2017 Es publiquen les bases del procés de selecció en la modalitat AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (RD 1375/2008, de 1 de agosto) i coordinador del curs. Els interessats hauran de presentar instància correctament complimentada, segons model que figura a l’ANNEX I de les presents bases, en el Registre General de l’Ajuntament de Llíria o en qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 4 dies hàbils a partir del següent de la publicació de la convocatòria.

 

 

Site developed with Drupal