Formulari de cerca

Agua potable y saneamiento
 
Hi ha tres recursos per al proveïment d'aigua potable: aigües superficials (embassaments i rius), aigües subterrànies i l'aigua de la mar. En el cas de Llíria, el 100% de les demandes per a usos residencials i industrials es proveïxen de les aigües subterrànies, raó per la qual tenen una gran importància.
 
En este sentit, aproximadament el 25% del terme municipal presenta una vulnerabilitat alta a la contaminació de les aigües subterrànies. Es tracta d'aqüífers amb aigua de qualitat apta per a l'abastiment humà, però que són molt permeables i no disposen de protecció natural efectiva (nivell piezomètric pròxim a la superfície). És a dir, la grossària de la zona no saturada és insuficient per a garantir l'autodepuració de contaminants microbiològics.
 
En vista d'estes circumstàncies, la difusió de les dades més significatives relacionades amb el proveïment d'aigua potable i el sanejament de les aigües residuals del nostre municipi té plena justificació, ja que té com a objectiu la conscienciació de la necessitat de preservar la qualitat i disponibilitat dels recursos hídrics.

 

 

Site developed with Drupal