Formulari de cerca

Gabinet psicopedagògic

Gabinet Psicopedagògic

 
Direcció: C\ Pla de l'Arc, S/N "Villa Àngeles"
Telèfon de contacte: 962780578
Centres Educatius (Consultar en els col·legis)
 
Horari
Dimarts vesprada de 15 a 20:30h (cita prèvia)
Matins i vesprades en horari escolar als
 

Què és el Gabinet Psicopedagògic Municipal?

És un servei autoritzat i homologat per la Conselleria d'Educació, que intenta millorar la qualitat educativa en els centres d'Educació Infantil i Primària on intervé. Dona resposta i suport a les necessitats educatives de l'alumnat mitjançant l'atenció psicopedagògica directa i l'assessorament a mestres i famílies.
 

Qui som?

Som un Equip Psicopedagògic format per quatre professionals:
 • Dues psicòlogues
 • Una logopeda
 • Una psicomotricista

Quines són les nostres funcions?

 • Assessorar al professorat en el tractament de la diversitat de l'alumnat i en el disseny de procediments i instruments d'avaluació.
 • Realitzar l'avaluació sociopsicopedagògica, logopèdica, psicomotora i l'informe tècnic, de l'alumnat que ho requerisca.
 • Detectar les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Orientar psicopedagògicament sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'adaptació personal i social en l'àmbit educatiu.
 • Orientar, assessorar i intervindre amb les famílies. Participar en el desenvolupament de programes formatius de mares i pares.
 • Col·laborar en l'orientació del alumnat en els processos de transició a altres etapes educatives.
 • Participar en el suport i assessorament als centres educatius.
 • Elaborar i difondre materials i instruments d'orientació educativa i d'intervenció psicopedagògica.

Altres actuacions municipals

 • Avaluar els xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i de compensació educativa abans de la seua escolarització.
 • Participar en el Programa d'absentisme escolar municipal.
 • Col·laborar amb l'Equip de Serveis Socials i amb el SEAFI de la Mancomunitat del Camp de Túria en el treball amb les famílies amb problemàtica social.
 • Col·laborar amb la Comissió d'Escolarització Municipal
 • Oferir un servei de suport escolar i de logopèdia durant l'estiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Coordinar, fer el seguiment i realitzar novament el Programa Municipal de Compensatòria.

 

Site developed with Drupal