Formulari de cerca

Horari Autobús Urbà Llíria-Hospital

Tarifes de l'autobús municipal 

 

TARIFA (€)

BITLLET ORDINARI

0.65

BO 10 JUBILATS

1.55

BO ANUAL JUBILATS

15.05

BO 10 NORMAL

5.05

BO 10 CARNET JOVE

3.25

BO MENSUAL CARNET JOVE

5.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Expedició de targeta: 3€ - S'expedirà la primera vegada que se sol·licite un bo, i en cas d'extraviament o deterioració que la faça inutilitzable, prèvia sol·licitud del subjecte passiu.

* La validesa del bitllet s'estendrà durant els 90 minuts següents a la seua validació, als efectes únicament de realitzar un únic trasbord entre línies.

** Disposició transitòria única: la regulació continguda en els punts anteriors, relativa a la validesa del bitllet, entrarà en vigor una vegada açò siga possible des del punt de vista tècnic. Aquesta circumstància haurà de ser posada en coneixement del ple i donar-li l'oportuna publicitat.

 

Site developed with Drupal