Formulari de cerca

Consuelo Morató Moreno
1a tinent d'alcalde i regidora

Regidora PSPV-PSOE

Delegacions:
- Planejament urbanístic.
- Cicle integral de l'aigua (subministrament d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals).
- Patrimoni municipal de sòl.
- Gestió de l'edificació i rehabilitació. Ordes d'execució en matèria urbanística.
- Proposta i col·laboració en el planejament urbanístic
- Gestió dels Programes d'Actuació Integrada.
- Gestió de les obres d'urbanització.
- Gestió de les quotes urbanístiques, a excepció dels actes administratius definitius en esta matèria, que correspondrà a l'Alcaldia.

Regidora de d'Ordenació Urbanística

 

Site developed with Drupal