Formulari de cerca

Carmen Feltrer Peris
3a tinent d'alcalde i regidora

3a tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Educació per PSPV-PSOE

Delegacions:
- Planificació educativa del municipi.
- Col·laboració en activitats extraescolars.
- Conservació i manteniment dels Centres Escolars Públics (CEIPs).
- Previsió i gestió de l'escolarització.
- Convivència en l'escola, absentisme i fracàs escolar.
- Foment de la participació de la comunitat educativa.
- Consell Escolar Municipal.
- Participació en consells escolars de centres.
- Relacions amb les associacions de mares i pares (AMPES).
- Programes i projectes educatius com a ciutat educadora per a la Ciutat de Llíria.
- Beques i ajudes
- Actuació municipal fora de l'horari lectiu dels centres públics escolars.
- Escola Permanent d'Adults (EPA).
- Promoció Lingüística.
- Gabinet Psicopedagògic.
- Escola Municipal d'Idiomes.
- Promoció de la cultura i equipaments culturals.
- Agenda cultural. Xarxa pública de biblioteques. Arxius.

- Relacions amb entitats i associacions culturals i musicals del municipi.

Regidora de Cultura i Educació

 

Site developed with Drupal