Formulari de cerca

29/01/2018
Entra en vigor el nou Reglament de Transparència, Participació i Bon Govern de Llíria
Llàcer: “La norma local es va impulsar a principis d'esta legislatura i la seua implantació obrirà la porta per a conéixer millor què fa l'administració amb els recursos públics”

L'Ajuntament de Llíria ha publicat en el BOP de València l'aprovació definitiva del Reglament de Transparència, Participació i Bon Govern del municipi, que té com a objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació municipal i establir les obligacions de bon govern que han de complir les persones amb responsabilitat pública així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Este document, que ha estat en fase de debat i redacció durant quasi un any, porta importants novetats a la ciutat tant en l'àmbit polític com en el social. La norma obligarà a mantindre una publicitat activa per part de l'ajuntament i habilitarà nous espais per a la participació ciutadana.

Segons la regidora de Participació i Transparència, Empar Llàcer, este nou reglament “assenta les bases de la transparència i la participació en la vida pública local, així com la implantació de mecanismes que permetran als veïns estar més prop dels temes municipals”.

Per a això s'estan habilitant diferents mitjans per a facilitar la informació pública i fomentar la participació ciutadana, a través de la web municipal, la Seu Electrònica, o el Portal de Transparència, entre altres ferramentes electròniques.

Esta nova normativa preveu també la creació de la figura del “Defensor del Ciutadà”, com a comissionat de l'Ajuntament de Llíria, per a vetlar pel respecte per part de l'administració municipal dels drets previstos en les lleis de les persones que resulten afectades per les actuacions de l'administració local. 

 

Site developed with Drupal